Våra Erbjudanden

Centix hjälper våra kunder med analys- rådgivning samt kvalitetssäkring av verksamhetskritiska IT-investeringar åt befattningshavare på ledande företag där IT spelar en avgörande roll. Operativa leverabler består av faktabaserade beslutsunderlag, djupanalys samt användning “Best Practice” som hjälper kunden att genom att leverera enligt plan, spara tid och kostnader vilket säkerställer investeringar samt utökad konkurrenskraft.