Riksrevisionen reviderar IT inom statsförvaltningen

Har myndigheterna på ett rimligt sätt prövat frågan om outsourcing bidrar till ökad effektivitet? Läs senaste rapporten från Riksrevisionen:  “Anpassad IT inom statsförvaltningen”

 

 

On June 26, 2013, posted in: Nyheter by
No Responses to “Riksrevisionen reviderar IT inom statsförvaltningen”
Leave a Reply