Om oss

Centix hjälper våra kunder med analys- rådgivning samt kvalitetssäkring av verksamhetskritiska IT-investeringar åt befattningshavare på ledande företag där IT spelar en avgörande roll. Operativa leverabler består av faktabaserade beslutsunderlag, djupanalys samt användning “Best Practice” som hjälper kunden att genom att leverera enligt plan, spara tid och kostnader vilket säkerställer investeringar samt utökad konkurrenskraft.

Många med lång erfarenhet av IT-branschen har upplevt ett stort antal både lyckade och misslyckade IS/IT-projekt. Även om långt från alla totalhavererar överväger delen projekt som på ett eller annat sätt misslyckas att leverera önskad kvalitet i tid och enligt budget. Det som förenar och får dessa projekt att fallera är ständigt återkommande destruktiva mönster. Man tycker att IT-branchen borde bli bättre med åren men det verkar snarare vara tvärt om, leveransförmågan försämras med i takt med ökad komplexitet. När vi undersökte marknaden hittade vi inte några operativa hjälpmedel med väl dokumenterade värdemätare som kan användas för att “checka av” nyckelfaktorer i projekten under de avgörande projektfaserna (analys, uppstart och utförande). Det verkar finnas gott om strategier och balanserade styrkort på hög nivå och renodlade projekt- och processstyrnings-modeller som tex PPS, RUP och PRINCE2, etc men dessa förhindrar tyvärr inte på något sätt operativa misslyckanden som verkar på ett helt annat plan.

Centix jobbar på att utveckla en ny verksamhet genom att ta fram material mha bla djupgående “Root Cause Analysis” baserat på egna erfarenheter samt existerande forskningsmaterial (tyvärr verkar det vara mycket ont om forskningsmaterial runt “Root Cause Analysis” på operativ nivå). För varje identifierat destruktivt mönster har vi tagit fram åtgärdsförslag där fokus ligger på åtgärda grundorsakerna i stället för att som brukligt dämpa symptomen (“släcka bränder”). Då det är möjligt skapar vi även en enkel konsekvensanalys-modell (tid/pengar) med en enkel värdemätare (KPI) som på ett enkelt sätt ska underlätta för verksamheten att identifiera destruktiva mönster samt vad det kostar att ignorera dessa. Vi tittar även på hur man kan införa operativa hjälpmedel som t.ex “Lean Software Development”, “Continuous Delivery” och “Specification by Example” och vilken operativt påverkan detta kan ha på projekten.

Våra erbjudande

  • Continous delivery
  • Affärsarkitektur
  • Projektreview
  • Rescue team