Om oss

Centix hjälper dig att omsätta affärsverksamhetens visioner till konkreta aktiviteter för IT avdelningen. Aktiviteterna är anpassade till er situation oavsett om det finns många äldre system som behöver modifieras eller om det är framtagning av något helt nytt. Aktiviteterna är också uppdelade i självständiga delar som är överblickbara och där var och en av dem ger en vinst för organisationen.
read more

Våra Erbjudanden

Vi levererar beslutsunderlag samt åtgärdsprogram till ledande intressenter såsom styrelser, vd och besluts-fattare. Vi granskar “business case” samt skapar, inför och följer upp värdemätare (med sunt förnuft!). Vi tillhandhåller också “Rescue-Team” för akut hjälp vid tex projektstart, upphandlingar samt strandade projekt.
read more

Välkommen till vår nya webbsida

Cenitx hjälper våra kunder med analys- rådgivning samt kvalitetssäkring av verksamhetskritiska IT-investeringar åt befattningshavare på ledande företag där IT spelar en avgörande roll.

Våra leverabler består av faktabaserade beslutsunderlag, djupanalys samt användning "Best Practice" som hjälper kunden att genom att leverera enligt plan, spara tid och kostnader vilket säkerställer investeringar därigenom bidrar till utökad konkurrenskraft.

Läs vidare

Våra Erbjudanden

Vi levererar beslutsunderlag samt åtgärdsprogram till ledande intressenter såsom styrelser, vd och besluts-fattare. Vi granskar “business case” samt skapar, inför och följer upp värdemätare (med sunt förnuft!). Vi tillhandhåller också “Rescue-Team” för akut hjälp vid tex projektstart, upphandlingar samt strandade projekt,

Våra erbjudanden

Hur vi jobbar

Centix utvecklar kundens verksamhet genom att ta fram material mha djupgående "Root Cause Analysis" baserat på kundens och våra egna erfarenheter samt forsknings-material. För varje identifierat destruktivt mönster utvecklar vi ett åtgärdsförslag där fokus ligger på åtgärda grundorsakerna i stället för att som brukligt endast dämpa symptomen

Om oss