Våra Erbjudanden

Centix hjälper våra kunder med analys- rådgivning samt kvalitetssäkring av verksamhetskritiska IT-investeringar åt befattningshavare på ledande företag där IT spelar en avgörande roll. Operativa leverabler består av faktabaserade beslutsunderlag, djupanalys samt användning “Best Practice” som hjälper kunden att genom att leverera enligt plan, spara tid och kostnader vilket säkerställer investeringar samt utökad konkurrenskraft.

Kvalitetssäkring av verksamhetskritiska IT-investeringar
Centix hjälper er med analys, rådgivning samt kvalitetssäkring av verksamhetskritiska IT-investeringar som hjälper kunden att genom att leverera enligt plan, spara tid och kostnader vilket säkerställer investeringar samt utökad konkurrenskraft.
Systemreview vid IT-revision
Vi går djupare in i systemen för att få en så komplett bild som möjligt.
Projektreview
Centix hjälper till att lösa era problem innan det är försent!