Systemreview vid IT-revision

Mål

  • Tillhandahåller till ledningen en oberoende bedömning av effektiviteten i systemen och deras hantering