Projektreview

featured_image_box

Centix hjälper till att lösa era problem innan det är försent!

Alltför många IT projekt levererar inte i tid och/eller inte på budget. Det finns möjlighet att lösa problemet innan det är försent. Även om projektet lagts ner eller kommit i mål är det viktigt att lära sig av misstagen till nästa projekt.

Ofta finns svaret på varför inom organisationen men ibland kan det vara svårt att sätta fingret på det. Det kan bero på att man är hemma blind eller så finns det en rädsla att framföra kritik.

Centix kan vara en oberoende partner som intervjuvar personer i projektet under tystnadsplikt och sammanställer problemen samt förslag på åtgärder.

Några av de punkter som Centix kan granska.

  • Är affärsmålen tydliga? Har de förändrats under projektets gång?
  • Omfattningen på projektet. Kan det delas upp i mindre projekt.
  • Bemanning/Organisation, rätt roller vi rätt tidpunkt. Används personerna på ett effektivt sätt.
  • Review av IT-arkitektur. Både det som tas fram av projektet men även den legacy miljö organisationen lever i.
  • Intervju med projektdeltagare. Oftast finns svaret nånstans men det kommer inte fram.
  • Motivation, en omöjligt kort eller onödigt lång tidplan kan sänka effektiviteten.
  • Uppsatta mål och uppföljning av målen.
  • Testmiljöer, tillräckligt många. Tydlighet i hur de hanteras.
  • Arbetssätt, arbetar alla grupper på samma sätt. Fungerar de ihop?

Projektreview kan omfatta alla punkter men det går också att skräddarsy granskningen om ni vill utreda ett speciellt problemområde som ni redan identifierat. Kontakta oss för att diskutera vidare.