Riksrevisionen reviderar IT inom statsförvaltningen

Har myndigheterna på ett rimligt sätt prövat frågan om outsourcing bidrar till ökad effektivitet? Läs senaste rapporten från Riksrevisionen:  “Anpassad IT inom statsförvaltningen”    

läs mer
På June 26, 2013, postat i: Nyheter av

Centix deltar i Rätta AffärsSällskapets möte

I samband med ett arbetsmöte på hotell- och konferens-båten Rygefjord fick Centix medarbetare tillfälle att delta i en nätverksträff med “Rätta AffärsSällskapet“.

läs mer
På June 26, 2013, postat i: Nyheter av

Nya webinars om “Continuous Delivery”

Nu finns nya webinars upplagda på ThoughtWorks.

läs mer
På June 26, 2013, postat i: Nyheter av