Våra erbjudanden

Kvalitetssäkring av verksamhetskritiska IT-investeringar
Centix hjälper er med analys, rådgivning samt kvalitetssäkring av verksamhetskritiska IT-investeringar som hjälper kunden att genom att leverera enligt plan, spara tid och kostnader vilket säkerställer investeringar samt utökad konkurrenskraft.
Systemreview vid IT-revision
Vi går djupare in i systemen för att få en så komplett bild som möjligt.
Projektreview
Centix hjälper till att lösa era problem innan det är försent!